Onze agenten

DE SELECTIE

Onze toelatingstesten zijn heel selectief.
We eisen van elke medewerker het respect voor de deontologische regels die gebaseerd zijn op burgerzin en loyaliteit.
Het personeel wordt aangeworven onder stricte evaluatiemethodes die de ontwikkeling van een echte professionaliteit bevordert op gebied van bewaking.

Bij een onderhoud, moeten onze kandidaten zich voorstellen met
1.  Een curriculum vitae
2.  Een certificaat van goed gedrag en zeden, die voor ons een bewijs van eerbaarheid aantoont.
3.  Een medisch attest die een goede fysieke conditie aangeeft
4.  Alle verplichte diploma ‘s van de bewakingssector.

Onze agenten worden eveneens onderworpen aan psychotechnisch onderzoek, een legale verplichting, die toelaat na te gaan of de kandidaat al dan niet geschikt is in zijn toekomstige functie.

EEN PRIJSOFFERTE AANVRAGEN