DE HIGH SECURITY KWALITEIT

ONZE KWALITEITSVERZEKERING

High Security onderschrijft een handvest dat de eerbiediging van de deontologie van het beroep en een echte transparantie garandeert wat betreft de eerbiediging van de huidige wetgeving op de betrokken gebieden.

Ons bedrijf is één van degenen die de “kwaliteitsdoelstelling” heeft geconcretiseerd en geformaliseerd.

Een klant is voor ons altijd uniek. Zowel in het beantwoorden op zijn specifieke behoeften als in de voortdurende evolutie van de reacties hierop.

We weigeren standaardproducten en willen in de loop van de tijd een vertrouwensband opbouwen. Uw kritiek en suggesties zijn daarom altijd welkom. Omdat de kwaliteit van de service ook wordt opgebouwd door de kwaliteitsrelatie klant-leverancier.

Onze agenten staan onder toezicht van inspecteurs die de schema’s en de verschillende instructies met betrekking tot de site opstellen.

EEN PRIJSOFFERTE AANVRAGEN